Praktische weetjes

Lidmaatschap

is gratis. Van een lid verwachten wij inzet en toewijding. Wij verwachten dus dat je regelmatig naar de wekelijkse repetitie komt en dat je in de mate van het mogelijke deelneemt aan alle activiteiten en opdrachten van onze harmonie.

Je kan wel op vrijwillige basis steunend lid worden van onze harmonie. Je stort hiervoor minimum 10 euro op rekening 380-0108504-32 met vermelding “steunend lid” (gevolgd door het jaartal).

Wij rekenen ook op een goed gedrag van alle leden wanneer wij met onze harmonie in het openbaar verschijnen. De zorg over de goede naam van onze harmonie is éénieders verantwoordelijkheid.

Uniform

wordt door de harmonie ter beschikking gesteld. Het bestaat uit een zwarte broek en jas, een bordeaux hemd of blouse en een grijze das of sjaal van de harmonie. De leden betalen hiervoor bij ontvangst van het uniform een bijdrage van € 20. Draag bij opvoeringen steeds zwarte schoenen en donkere kousen. Sportschoenen zijn uit den boze.

Aan de leden wordt gevraagd minstens één maal per jaar het kostuum te laten reinigen in de droogkuis.

Instrumenten, opleiding en financiële tegemoetkomingen

Onze harmonie wenst haar leden te stimuleren voor het volgen van muziekonderricht, waarvoor het inschrijvingsgeld (gedeeltelijk) wordt terugbetaald. De terugbetaling, tot een maximum van € 50, gebeurt na de paasvakantie op voorwaarde dat je dan nog steeds de lessen volgt. Ook de inschrijving voor workshops wordt door de harmonie terugbetaald.

Naast het slagwerk, dat eigendom is van de harmonie, beschikt de harmonie over een aantal (oudere) blaasinstrumenten die ter beschikking worden gesteld. Gezien de huidige kostprijzen van instrumenten, worden er echter geen individuele instrumenten door de harmonie aangekocht.

Wel levert de harmonie een bijdrage voor het onderhoud van instrumenten. Indien het onderhoud of herstellingen gebeuren bij Lemca, krijg je tot 50% van de kostprijs terugbetaald, met een maximum van € 50. Ook via onze materiaalverantwoordelijke kan eventueel een onderhoud van het instrument afgesproken worden.

Verzekering

Onze harmonie is aangesloten bij een groepsverzekering van muziekfederatie Vlamo bij Mercator verzekeringen. Deze treedt in werking na tussenkomst van de verzekeringen van de betrokkenen.

Muziekkroniek

Muziekkroniek is het driemaandelijks tijdschrift van onze harmonie en een belangrijk communicatiemiddel naar onze leden en sympathisanten toe. Het tijdschrift wordt bedeeld onder de leden, steunende leden, sponsors, via de muziekschool en via wachtzalen van Bond Moyson-kantoren. Het brengt nieuwtjes over de werking van onze harmonie en bijdragen over muzikale onderwerpen, meestal in verband met ons repertorium. Daarnaast bevat de Muziekkroniek de aankondiging van onze eigen organisaties en evenementen.

Alle informatie vindt u in onze informatiebrochure