Terugblik : Voorjaar 2016

Door Leo Descheemaecker - Foto's : Barbara Watelle

Voorjaar

Het shw-voorjaar 2016 begon met ons lenteconcert op zondag 20 maart.
De traditie werd in ere gehouden, waardoor er naast ons concert ook een aperitief en barbeque volgden waarna de middag op een leuke nababbel werd besloten in het Koninklijk Atheneum Jan Fevijn te Assebroek. Ondanks een behoorlijk aantal verontschuldigingen van mensen die eraan hielden Club de bekerfinale te zien verliezen, mochten we ons toch in een even groot aantal inschrijvingen als vorig jaar verheugen.
Onder onze toehoorders ook de heer Gunter Carlier, directeur van het Brugs Conservatorium, die zich aangenaam verrast noemde over de kwaliteit van ons orkest en drumband.

Na de traditionele 1-mei optocht volgde ons eerste stadsconcert op de Burg op zondag 29 mei.
Met schrik hadden we de ganse dag de buienradar gevolgd. De regen, eerst voorzien rond 16:00 uur verschoof zich richting 17:00 zodat wij met gerust gemoed richting Burg vertrokken, waar ons op dit mooie plein en onder een gesluierd zonnetje een grote publieke belangstelling wachtte.
Gedragen door het publieke enthousiasme gaven we het beste van ons zelf tot – helaas – om 16:50 de hemelsluizen boven Brugge opengingen. Vele toeschouwers verlieten meteen de Burg, anderen bleven vanuit een beschutte plaats luisteren, moedigen met regenscherm bleven gewoon zitten en konden tot haast 17:15 uur verder genieten.

Een gedeelte van onze harmonie tijdens het concert op de Burg op zondag 29 mei

In juni volgden twee straatopeningen, de vernieuwde Lane op 4 juni en de heraangelegde Korte Vuldersstraat op 18 juni. Hoewel we weten dat op zaterdag een behoorlijk aantal muzikanten niet beschikbaar zijn, konden we toch met een behoorlijke bezetting van telkens 29 muzikanten, voortreffelijk musiceren waarvoor we door de organisatoren gecomplimenteerd werden.

Laatste wapenfeit voor ons zomerreces was het concert ter gelegenheid van de Malle Malefeesten, waar wij na de misviering een aperitiefconcert ten beste gaven op het stemmige Peellaertplein, waar we jaarlijks erg goed door het feestcomité worden ontvangen. Met een pittig feestelijk programma werd onze uitvoering op enthousiasme onthaald zodat wij met tevredenheid onze voorjaarsprogrammatie konden afronden.

Onze drumband aan het werk op de Malle Malefeesten

Onze youngsters Liza, Katho en Twan, dit voorjaar nieuw in onze gelederen tijdens de openluchtoptredens

Werkgroep Ceciliaconcert

Ook dit jaar verleende ons bestuur haar fiat aan de werkgroep in de voorbereiding op ons ceciliaconcert “Music 4 All” van zaterdag 26 november 2016. In tegenstelling tot andere jaren wordt hiervoor meer tijd uitgetrokken. Daar waar voorheen geopteerd werd om op vrijdag ofwel na, ofwel voor de wekelijkse herhaling te vergaderen, waardoor tijdsdruk ons deel was, werden de 3 vergaderingen telkens bij een ander lid van de werkgroep thuis gehouden. Dit gaf ons niet alleen meer tijdsruimte, maar zorgde ook voor een aangename vergadersfeer. Resultaat is alvast dat de play-list dit jaar al voor de zomeronderbreking op punt staat, waardoor we vanaf 12 augustus voluit aan de verdere afwerking kunnen werken.

Vervolg 2016

Wat onze harmonie nog aan activiteiten heeft, kun je terugvinden in onze kalender.
Uiteraard zal de focus op de voorbereiding van ons ceciliaconcert “Music 4 All” in de Brugse Stadsschouwburg op zaterdag 26 november 2016 gevestigd zijn. De kaartenverkoop start op vrijdag 23 september.

Een tweede aandachtspunt dit najaar wordt de nieuwe rekruteringsactie die straks op gang wordt getrokken en waarover je straks zeker meer verneemt. Onze harmonie is steeds op zoek naar nieuw (jong) bloed om onze rangen te versterken – zie ook onze rekruteringsfolder - en regelmatig een actie op touw zetten is daarbij een dankbaar hulpmiddel.

Nog belangrijk is het feit dat SHW straks naar een nieuwe (tijdelijke) locatie verhuist. Waar staat nog niet vast, maar feit is dat het Hof van Gistel in de Naaldenstraat tegen 1 oktober voor zeer ingrijpende werkzaamheden ontruimd moet worden.